(662) 255 9596
info@orawancollection.com
MEMBER     |     FAQs

Knowledge

Orawancollection News & Knowledge
เลือกมุก ให้เหมาะกับตนเองมากที่สุด

เลือกมุก ให้เหมาะกับตนเองมากที่สุด

เครื่องประดับมุก สามารถเสริมบุคลิกให้ผู้สวมใส่โดดเด่น สง่างามมากยิ่งขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับการเลือกสี ขนาด และรูปแบบของเครื่องประกับมุกนั้นๆ สิ่งแรกที่เราควรพิจารณาในการเลือกเครื่องประดับมุก คือการเลือกสีของมุก ให้เข้ากับโทนผิวของเรา